‘Grote fouten bij tellen stemmen’

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week zijn grote fouten gemaakt bij het tellen van de stemmen. In Amsterdam zijn bij sommige stembureaus ruim achttienhonderd minder stemmen dan kiezers geteld. Bij enkele andere stembureaus in de hoofdstad zijn juist ruim zeshonderd stemmen méér uitgebracht dan er kiezers kwamen, concludeert het AD woensdag in een analyse van de proces-verbalen die gemeenten na de verkiezingen maken.

Er zijn zo veel onregelmatigheden dat ze er voor kunnen zorgen dat een restzetel net bij een andere partij terecht komt. Opgeteld zijn er in Amsterdam bijna 2500 onregelmatigheden, terwijl 1765 voorkeurstemmen nodig zijn om in de raad te komen.

Ook in Rotterdam zijn de verkiezingen niet vlekkeloos verlopen. Bij een deel van de stembureaus zijn ruim vierhonderd meer stembiljetten gevonden dan er kiezers waren geteld. Bij de andere stembureaus zijn ruim twaalfhonderd stemmen minder geteld dan kiezers. Bij elkaar zijn dat bijna zeventienhonderd afwijkingen, terwijl er 1201 voorkeurstemmen nodig zijn om een zetel in de raad te krijgen.

Den Haag heeft ruim vijfhonderd afwijkingen en Utrecht ruim honderd. Groningen en Tilburg zitten ieder rond de vijftig. Amsterdam en Rotterdam hebben geen verklaring voor het hoge aantal afwijkingen. Verschillende deskundigen wijzen er in de krant op dat het tellen nog altijd mensenwerk is omdat niet per computer mag worden gestemd. Hierdoor zouden sneller foutjes worden gemaakt.

2014-03-26 06:57