Categories Nieuws Artikelen

Raad behandelt meer klachten over journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar meer klachten in behandeling genomen. De raad boog zich over negentig zaken, vijf meer dan in 2012. Nog eens dertig klachten werden uiteindelijk niet behandeld omdat de klagers hun bezwaren introkken. Dat staat in het jaarverslag dat donderdag werd gepubliceerd.

In verreweg de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste of tendentieuze berichtgeving, het niet of niet-goed toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een belangrijk deel van de zaken betrekking op het gebruik van bronnen.

De raad deed in 61 zaken een uitspraak. In 26 gevallen werd de klager al dan niet deels in het gelijk gesteld, terwijl 31 klachten ongegrond werden verklaard. In de rest van de gevallen achtte de raad zichzelf onbevoegd of de klager niet-ontvankelijk.

De klachten gingen over 42 verschillende media en een boek. Het aantal zaken over regionale dagbladen steeg vorig jaar met bijna 32 procent. Ook het aantal klachten tegen publieks- en opinietijdschriften steeg. Omroepen kregen juist minder klachten.

20140327 / 101216