Ziekte op de loer bij spelen met water op straat

Kinderen die op straat spelen met water, of dat nou water uit een regenplas of een fontein is, lopen het risico om ziek te worden. Dat komt doordat het water vaak is verontreinigd door uitwerpselen van mensen en dieren, zo blijkt uit het proefschrift van Heleen de Man van de Universiteit Utrecht.

Water waarin uitwerpselen terecht zijn gekomen, bevat bacteriën die diarree of overgeven kunnen veroorzaken, vooral bij kinderen. Volgens De Man wordt gemiddeld een op de 25 kinderen ziek na het spelen met een bedriegertje, een systeem waarbij waterstralen uit de grond komen. Op extreem warme dagen kan dat zelfs oplopen tot een op de drie kinderen.

Ook het spelen in plassen regenwater is niet zonder gevaar. Bij extreme regenval blijft het water langer op straat staan en kan het gebeuren dat het regenwater wordt vermengd met rioolwater. Het water is dan zo verontreinigd dat het inslikken van een druppel volgens De Man al kan leiden tot diarree en overgeven.

De onderzoekster pleit voor maatregelen, want volgens haar is op eenvoudige manier te voorkomen dat kinderen ziek worden van het spelen met water op straat. Zo kan de hygiëne van bedriegertjes worden verbeterd door de reservoirs te vullen met drinkwater in plaats van met regen-, grond- of oppervlaktewater. Ook zouden gemeenten er goed aan doen om de bedriegertjes regelmatig te desinfecteren en ervoor te zorgen dat er geen ander water in de reservoirs kan stromen.

Bij fonteinen is het belangrijk geen installaties te hebben waarbij oppervlaktewater wordt verontreinigd doordat er afvalwater bij kan komen. Ook moeten fonteinen minder hoog en met minder druppels sproeien, zodat kinderen en andere mensen de nevel niet inademen.

Behalve gemeenten hebben volgens De Man ook ouders hun verantwoordelijkheid. Die moeten hun kinderen wijzen op de risico’s van water op straat. Straatwater is geen speelwater, zo stelt onderzoekster.

2014-04-02