NCTV wil studiefinanciering jihadreizigers stoppen

Sommige Nederlandse jihadstrijders die zijn afgereisd naar strijdtonelen zoals Syrië en Somalië ontvangen nog studiefinanciering. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekijkt momenteel of en hoe deze geldstroom kan worden stopgezet. Dat staat in een document op de NCTV-website.

“Tot dusverre zijn (nog) geen studiefinancieringen stopgezet”, is te lezen in het document. Van alle bekende jihadgangers zijn wel de overige uitkeringen stopgezet als zij die kregen. Omdat zij in het buitenland zijn, is hun recht op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering verlopen.

Stopzetten van de studiefinanciering is echter lastiger, aldus de NCTV. Mbo-leerlingen op niveau 1 en 2 die langer dan vijf weken afwezig zijn, kunnen hun financiering verliezen. DUO, de instantie die de studiefinanciering toekent en betaalt, zet de studiefinanciering vervolgens om in een lening. Na acht weken ongeoorloofde afwezigheid wordt ook deze lening stopgezet.

Voor mbo-leerlingen op niveau 3 en 4, hbo- en wo-studenten geldt de prestatiebeurs. Deze voorwaardelijke lening wordt alleen omgezet in een gift als iemand binnen tien jaar een diploma haalt. “In deze gevallen is het moeilijker de studiefinanciering stop te zetten”, aldus de NCTV. Jihadreizigers met een prestatiebeurs zullen er wel een flinke studieschuld aan overhouden, als ze terugkeren tenminste.

Begin februari meldde de NCTV dat sinds 2012 ruim honderd personen richting de diverse strijdtonelen zijn afgereisd. Van hen zijn er ruim zeventig nog steeds in Syrië. Zeker tien jihadgangers zijn inmiddels om het leven gekomen.

Op dit moment zijn elf paspoorten van (potentiële) jihadstrijders vervallen verklaard. Er zijn nog gevallen in behandeling, meldt de NCTV. Verder lopen er verschillende strafrechtelijke onderzoeken, waaronder naar mogelijke ronselaars. Van enkele minderjarigen is op basis van het jeugdrecht de uitreis tegengehouden. “Zij zijn onder toezicht gesteld en/of in gesloten jeugdinrichtingen geplaatst.”

2014-04-04