Moeizame gesprekken voor nieuw college Den Haag

De verkennende gesprekken voor een nieuw college in Den Haag gaan traag. Het omstreden Spuiforum is een belangrijk pijnpunt. Dat blijkt uit het tweede verslag dat verkenner Han Polman (D66) maandag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Partijen zijn redelijk eensgezind over de prioriteit van thema’s als werkgelegenheid en zorg. Maar tegelijkertijd houden ze de kaarten op de borst, concludeert Polman, die in het dagelijks leven commissaris van de koning in Zeeland is. “Er is tot nu toe in het verkenningsproces sprake van terughoudendheid bij verschillende partijen om concreet inzicht te geven in de bandbreedte waarbinnen men bereid is tot compromissen te komen”, schrijft Polman. Partijen willen eerst weten tot welke compromissen de ander bereid is.

Het omstreden Spuiforum, een cultuurpaleis van 181 miljoen euro, hangt als een zwaard van Damocles boven de gesprekken. Polman roept de zittende politici op om pas op de plaats te maken, ‘zodat het verkenningsproces niet onnodig wordt belemmerd’. Maandagochtend bleek echter dat PvdA-leden dinsdag tijdens een ledenvergadering een motie indienen om de PvdA-fractie te overtuigen de bouw van het Spuiforum tegen te houden. De PvdA was altijd in meerderheid voor de bouw.

Polman praat verder met acht partijen, waaronder D66, VVD, de Haagse Stadspartij, PvdA en CDA. Ook zullen Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag, SP en de combinatie ChristenUnie/SGP bij hem aanschuiven.

Grote afwezige in dit rijtje is de Haagse afdeling van de PVV, na D66 de tweede partij van de hofstad met zeven zetels. Een woordvoerder van de gemeente wil hier niet inhoudelijk op reageren vanwege het vertrouwelijke karakter van de gesprekken.

Het Haagse politieke landschap is na de verkiezingen flink versnipperd. De gemeenteraad telt 45 zetels, die worden bezet door veertien partijen die in grootte variëren van één tot acht zetels. Polman concludeerde in zijn eerste verslag dat de Haagse partijen enigszins lam zijn geslagen door de uitkomsten van de verkiezingen en tijd nodig hebben om deze te verwerken.