Extra geld voor dagbesteding en jeugdzorg

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor in elk geval de dagbesteding van demente ouderen en de jeugdzorg. Dat bleek dinsdagochtend voor aanvang van nieuw overleg tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Maandagnacht bereikten de vijf partijen op het ministerie van Financiën overeenstemming over de ‘financiële contouren’ van de overdracht van zorgtaken naar gemeenten. Ze zijn het eens over de bedragen. Het overleg van dinsdag is bedoeld om de precieze invulling uit te werken en vindt plaats op het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij komt er een ‘goed overgangsbudget’, zodat mensen niet in problemen komen als gevolg van de veranderingen in het stelsel. Daarnaast kan er structureel extra geld komen voor specifieke groepen die in de huidige plannen over het hoofd zijn gezien, maar honderden miljoenen structureel is volgens Van der Staaij een ‘ingewikkelde zaak’. De SGP’er noemde dementerende ouderen als een groep waarvoor extra geld wordt uitgetrokken.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zei dat ze ‘heel erg blij’ is met de financiële afspraken. “De ChristenUnie wilde extra geld voor dagbesteding en jeugdzorg. Voor u staat een tevreden mens.” Volgens Dik gaat het om geld voor ‘meerdere jaren’. Ze wilde niet verder in detail treden.

PvdA-leider Diederik Samsom heeft eerder gezegd dat hij minstens tweehonderd miljoen euro extra wilde voor de uitvoering van zorgtaken door de gemeenten. De ChristenUnie noemde een vergelijkbaar bedrag.