Meer doden door eerwraak

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van eerwraak is vorig jaar gestegen naar zeventien. In 2012 waren er nog elf doden te betreuren, is vrijdag te lezen in het jaarverslag van Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de politie.

Ook het totaal aantal zaken waarin sprake was van eerwraak steeg. Vorig jaar behandelde de politie 506 gevallen. In 2012 ging het om 492 zaken waarin vooral jongeren van niet-Westerse achtergrond te maken kregen met bedreiging en geweld omdat zij de familie-eer zouden hebben geschonden. Eerwraak komt vooral voor bij families met een Turkse, Marokkaanse, Afghaanse en Irakese achtergrond, blijkt uit de cijfers.

Onder de dodelijke slachtoffers in 2013 bevonden zich tien mannen en zeven vrouwen. Bij deze strafzaken kwamen zestien mannelijke verdachten in beeld en drie vrouwen. Het aantal pogingen tot doodslag steeg van negen in 2012 naar twaalf in 2013.

Het expertisecentrum LEC EGG was bij in totaal twintig zaken met dodelijke afloop betrokken (moord, doodslag of zelfmoord). Twee van die zaken betroffen zogeheten cold cases, oude zaken die lange tijd onopgehelderd bleven, en één zaak die zich afspeelde in België.

Bedreiging is het meest voorkomende probleem als het gaat om eergerelateerd geweld. Sinds 2010 speelt in vijftig tot zestig procent van de zaken bedreiging. Dit kan een verbale of lichamelijke dreiging zijn, maar ook de angst dat een geheim wordt ontdekt en er represailles volgen, is te lezen in het politierapport. Zo kan de familie-eer worden geschonden door een relatie met iemand van een andere achtergrond, homoseksualiteit of een buitenhuwelijkse zwangerschap.

Het aantal zaken dat bij het expertisecentrum binnenkwam, is redelijk stabiel. De afgelopen vier jaar zijn er telkens zo’n vijfhonderd zaken onder de loep genomen. In 2013 kwamen de meeste zaken opvallend genoeg niet uit grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar relatief veel mensen van niet-Westerse afkomst wonen, maar uit midden en Oost-Nederland en Zeeland en West-Brabant. In totaal kwam uit deze drie regio’s 35 procent van de gevallen.

Het LEC EGG is een expertisecentrum van de politie dat adviseert en ondersteuning geeft bij onderzoeken waarin mogelijk een eerwraak speelt. Politie-eenheden kunnen zeven dagen per week, 24 uur per dag hulp vragen van de experts. Zij geven ook advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en instellingen voor vrouwenopvang.

2014-04-25