Categories Nieuws Artikelen

Grote kritiek op ‘homocampagne’ van het IOT

Het initiatief van het Inspraak Orgaan Turken om homoseksualiteit bespreekbaar te maken binnen de Turkse gemeenschap, heeft op sociale media flinke kritiek gekregen. Men is met name niet te spreken over de timing van de aftrap van de ‘campagne’ omdat in Turkije honderden slachtoffers zijn gevallen bij een mijnramp.

‘IOT maakt reclame voor homoseksualiteit terwijl in Turkije honderden slachtoffers zijn gevallen’ is een veelgehoorde kritiek op Facebook.
Ook wordt gesuggereerd dat het IOT de campagne alleen is gestart vanwege ‘een grote som geld’. De organisatie zou subsidie hebben gekregen om de campagne uit te voeren. Gezien de EU-logo op de posters van het IOT, is het aannemelijk dat de organisatie hier financiële steun voor heeft gekregen. Om welk bedrag het gaat, is echter niet bekend.

Het Inspraak Orgaan Turken zegt homoseksualiteit bespreekbaar te willen maken binnen de Turkse gemeenschap. ‘Wij komen op voor de vrijheid om homo te zijn’ staat te lezen op de campagneposter van het IOT. Op de poster zijn verder foto’s van enkele tientallen vooraanstaande Turken te zien die zeggen het initiatief van het IOT te steunen.

Op de website van het IOT staat het volgende hierover te lezen:

Turkse Gay-Straight Alliantie presenteert zich

In Den Haag heeft vandaag de Turkse Gay-Straight Alliantie (GSA) zich gepresenteerd aan de pers. De Turkse GSA bestaat uit een groep van zestig mensen die het in hun eigen omgeving gaan opnemen voor de acceptatie van homo’s en homoseksualiteit. Onder hen bevinden zich een groot aantal bekende Turkse Nederlanders. Bij gelegenheid van de presentatie is de bijgevoegde poster aangeboden aan minister Jet Bussemaker. In haar reactie noemde de minister de Turkse Gay-Straight Alliantie een ongelofelijk belangrijke steun in de rug van Turkse homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders:. “Nederland is een kleurrijke en tolerante samenleving waar iedereen zijn of haar seksuele mag identiteit beleven zoals hij of zij dat wil, ongeacht je ‘roots’!”,

 

De presentatie van de nieuwe alliantie is aan de vooravond van IDAHO (Internationale Dag Tegen Homofobie). Die dag wordt herdacht dat op 17 mei 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie heeft bepaald dat homoseksualiteit geen psychologische aandoening is. De minister sprak haar waardering uit voor het initiatief van de Turkse gemeenschap. Op veel terreinen van het maatschappelijk leven zijn Gay-Straight Allianties gevormd, maar dat een migrantengroep dat doet is voor het eerst.

Namens de GSA sprak Ali Karacabay, die er op wees dat het belangrijk is voor Turkse LHBT’s dat ze niet alleen zijn. Ali Karacabay vertelde dat hij in zijn jeugd contacten in de Turkse gemeenschap erg heeft gemist. Een groep als de GSA kan voorkomen dat LHBT’s worden uitgesloten.
IOT-voorzitter Emre Ünver dankte de besturen van Turkse organisaties, die in de afgelopen tijd 30 gespreksbijeenkomsten over homoseksualiteit hebben gehouden, waaraan door 988 mensen is deelgenomen. Hij benadrukte dat volledige acceptatie van homo’s en homoseksualiteit nog een lang weg is, maar dat er forse vooruitgang is geboekt.

Houding jongeren
Minister Bussemaker denkt dat de Turkse Gay Straight Alliance een belangrijke voorbeeldfunctie kan hebben voor jongeren. Een derde van alle Nederlandse jongeren tussen de twaalf en de achttien zegt dat op hun school een homoseksuele medeleerling beter in de kast kan blijven. Bijna de helft van leerlingen met een Turkse achtergrond, en ruim een derde van de leerlingen met een Marokkaanse achtergrond, wijst homoseksualiteit af.