Nederlandse onderwijs moet meer vernieuwen

Het Nederlandse onderwijs moet meer bij de tijd blijven door de lesprogramma’s vaker kritisch tegen het licht te houden. De vakken die nu worden gegeven sluiten niet goed aan bij moderne vaardigheden van de 21ste eeuw. Dat stelt de Onderwijsraad in een maandag uitgebracht advies.

 In het rapport dat werd aangeboden aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) stelt de Onderwijsraad dat het onderwijs veel meer aansluiting moet vinden bij ’21ste-eeuwse vaardigheden’. Een permanent onafhankelijk college met vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap moet de minister daarom periodiek gaan adviseren over de lesprogramma’s.

 In de huidige informatiesamenleving spelen computers, beelden, video en animaties een veel grotere rol, maar het lesprogramma van scholen loopt daar flink op achter. Zo wijst de onderwijsraad in het advies op het vak informatica dat op middelbare scholen wordt onderwezen. Sinds de invoering daarvan in 1995 zou het vak niet noemenswaardig zijn aangepast.

 “Om het onderwijs bij de tijd te houden is periodieke herijking van het curriculum noodzakelijk”, zegt voorzitter van de Onderwijsraad Geert ten Dam. Onderwijsvernieuwring zou volgens de raad ’te ad hoc en fragmentarisch’ plaatsvinden.

 Gepleit wordt daarom voor een permanent en onafhankelijk college van vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap. Zij moeten de minister regelmatig adviseren omdat de overheid uiteindelijk bepaalt hoe de studieprogramma’s eruitzien.

 2014-05-19