Voor het eerst in jaren weer meer rechtszaken

Het aantal rechtszaken is vorig jaar toegenomen tot bijna 1,8 miljoen, een stijging van drie procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak. Het is voor het eerst sinds 2009 dat het aantal rechtszaken is gestegen.

De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal kantonzaken toenam. Rechtbanken behandelden 1,1 miljoen van deze relatief eenvoudige zaken over onder meer arbeidsovereenkomsten, huurcontracten en familierechtelijke zaken als bewind en erfrecht. Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van 2012.

Bestuursrechters kregen ruim 109 duizend zaken voor de kiezen. Het aantal vreemdelingenzaken nam met achttien procent flink af, maar het aantal bouwzaken (elf procent) en het aantal bijstandszaken (vijftien procent) namen juist toe.

Het aantal strafzaken was vorig jaar met bijna tweehonderdduizend vrijwel hetzelfde als een jaar eerder. Er waren minder zaken over voorlopige hechtenis en minder kinderrechterzaken. De politierechter had het daarentegen juist drukker. De gerechtshoven hadden het met 58.800 duizend zaken ongeveer even druk als in 2012.