Categories Nieuws Artikelen

Gemeenten krijgen bijna 4 miljard voor jeugdtaken

De gemeenten krijgen 3,9 miljard euro tot hun beschikking om de nieuwe taken in de jeugdzorg vanaf 2015 uit te voeren. Dat blijkt uit definitieve cijfers die staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Dat is zo’n 330 miljoen euro meer dan werd voorzien in de voorlopige begroting uit december 2013. In de nieuwe opzet worden veel taken voor de langdurige zorg, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning vanaf overgeheveld naar de gemeenten. Nu het definitieve budget is vastgesteld wordt het voor gemeenten mogelijk de zorg in te kopen die zij straks denken te moeten gaan leveren.

“Nu de cijfers definitief zijn, zien we ook dat de korting in 2015 beperkt is, zo’n 3 procent. Hierdoor kunnen gemeenten en jeugdzorginstellingen verantwoorde afspraken maken”, zegt staatssecretaris Van Rijn. “Met de beperkte korting in 2015 en de wettelijk vastgelegde overgangsrechten van bestaande zorgafspraken moet het mogelijk zijn een verantwoorde overgang te realiseren.”

Het nieuws is een domper voor de vijftien Bureaus Jeugdzorg die Nederland telt. Omdat zij niet langer zullen bepalen welke jongeren zorg nodig hebben, is er voor een groot deel van het personeel geen werk meer. Van Rijn en Teeven kunnen vooralsnog niet zeggen hoeveel banen daardoor verloren zullen gaan.

De Algemene Rekenkamer was onlangs ook al kritisch over de zorgplannen. Volgens de rekenkamer is niet duidelijk of de overheveling van de langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie naar de gemeenten op 1 januari haalbaar is en verantwoord kan worden uitgevoerd.

2014-05-30