Terugdringen schooluitval hapert

Als geen maatregelen worden genomen, wordt het doel voor het terugdringen van de schooluitval niet gehaald. “Een extra inzet van alle betrokkenen is dus noodzakelijk”, schrijft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) woensdag in een Kamerbrief.

Het ministerie wil de uitval terugdringen tot 25 duizend jongeren in 2016. Landelijk gezien daalt het aantal schoolverlaters, maar nog lang niet snel genoeg om het doel te halen. In sommige regio’s is de uitval zelfs al weer gestegen.

Vorig schooljaar hadden volgens de plannen niet meer dan 35 duizend jongeren tussen de 11 en 22 jaar met hun middelbare school of hun mbo moeten stoppen, maar het werden er 38.600. Wel is sprake van een afname. Een jaar eerder waren er nog bijna veertigduizend uitvallers.

Ook kan volgens de minister eigenlijk worden gesteld dat het doel om onder de 35 duizend te blijven is gehaald, omdat vierduizend jongeren eigenlijk niet zouden moeten meetellen in de cijfers. Het gaat dan om jongeren die zijn overgestapt naar niet-bekostigd onderwijs of een opleiding zijn gaan volgen bij defensie of politie.

In het schooljaar van 2005 op 2006 waren er 53 duizend uitvallers en tien jaar geleden waren er nog 71 duizend. Het aantal is dus aardig teruggedrongen. Dat is volgens het ministerie terug te zien in andere cijfers. Zo is de jeugdwerkloosheid relatief laag vergeleken met andere Europese landen.

Van Bijsterveldt gaat in maart afspraken maken met scholen en roc’s om het aantal uitvallers verder terug te dringen. Die instellingen zouden jongeren beter moeten begeleiden bij hun studiekeuze en eerder melding moeten maken van spijbelende leerlingen.

15 februari 2012, 09:39
©novum