Asielzoekers definitief naar koepelgevangenis Breda

Bijna vierhonderd asielzoekers mogen maximaal twee jaar worden opgevangen in de bijgebouwen van de voormalige koepelgevangenis in Breda. Het stadsbestuur gaat akkoord met een opvangverzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt de gemeente woensdag op haar website.

De gemeente bekijkt of er meer politie nodig is, omdat extra maatregelen voor de veiligheid nodig zouden zijn. Een groep van omwonenden, gemeente, politie en het COA houdt de situatie in de gaten. In eerste instantie blijven de asielzoekers een jaar. Die periode kan met maximaal één jaar worden verlengd.

De gemeente zei begin deze maand al mee te willen werken aan de opvang van 390 asielzoekers, maar dat leidde tot veel protest van buurtbewoners. Ruim zevenhonderd omwonenden ondertekenden een petitie tegen de opvang.

De asielzoekers worden opgevangen in bijgebouwen van de koepelgevangenis. De cellen zelf zijn, ook al worden de tralies uit de ramen gehaald, onacceptabel als opvanglocatie, zo verklaarde het COA eerder.

De gemeenteraad krijgt begin juli nog de kans om wensen en aanbevelingen te doen. Pas als het definitieve akkoord is ondertekend, nemen de eerste asielzoekers in de gebouwen van de voormalige gevangenis hun intrek.

De koepelgevangenis De Boschpoort sloot in april, anderhalf jaar eerder dan gepland. Veel personeelsleden hadden al een andere baan gevonden, waardoor te weinig gevangenen in de koepel konden worden geplaatst. Een plan om een goedkoop bejaardentehuis in de gevangenis te vestigen, bleek vorig jaar een grap van verzekeraar Delta Lloyd.