Gegevens Hagenaars niet veilig bij gemeente

Het interne computernetwerk van de gemeente Den Haag is niet goed beveiligd. Onderzoekers slaagden erin van buitenaf privacygevoelige informatie van burgers te bemachtigen. Het gemeentebestuur moet veel meer doen om de veiligheid te garanderen, schrijft de Haagse Rekenkamer in een woensdag gepubliceerd rapport. Volgens de gemeente is het probleem inmiddels opgelost.

De onderzoekers wisten onder meer aan lijsten met persoonsgegevens zoals namen en burgerservicenummers en enkele kopieën van paspoorten te komen. De afwegingen over veiligheid, kosten en gebruiksgemak worden op het verkeerde niveau gemaakt. Het onderwerp moet meer bestuurlijke aandacht moeten hebben.

Burgemeester en wethouders nemen de aanbevelingen van de rekenkamer over. Uit het recente coalitieakkoord blijkt dat echter nog niet. Het onderwerp komt niet aan de orde en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor digitale veiligheid wordt eveneens niet benoemd. De coalitie wordt gevormd door vijf partijen: D66, PvdA, de Haagse Stadspartij, VVD en CDA.

Rekenkamervoorzitter Watze de Boer benadrukt dat digitale veiligheid net zo belangrijk is als de openbare orde. “Het gaat ten slotte om de gegevens van burgers en bedrijven”, zegt hij in een verklaring. “En met de komende taakverzwaring in het sociale domein krijgt de gemeente nog veel meer gevoelige informatie in beheer.”

In een reactie op de bevindingen schrijft burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen dat de kwetsbaarheden inmiddels zijn verholpen. De informatiebeveiliging wordt volgens hem de komende jaren verbeterd.

Dat dit nog niet in het coalitieakkoord staat, is niet zo gek, zegt een woordvoerder desgevraagd. “Dat geldt wel voor meer dingen. Het is een akkoord op hoofdlijnen maar het heeft wel degelijk de aandacht.”

Sommige veiligheidslekken zijn voorlopig alleen opgelost met tijdelijke maatregelen. In 2015 moet alles op orde zijn, aldus de woordvoerder. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is niet bekend.

2014-07-02