Drie op vijf kinderen krijgt geld voor rapport

Drie op de vijf basisschoolleerlingen krijgt rapportgeld. Doorgaans bedraagt dat zo’n vijf euro per rapport. Aan verjaardagscadeaus besteden ouders doorgaans vijftig euro per kind. Dat meldt budgetinstituut Nibud maandag na onderzoek.

Veertien procent van de ouders geeft op geen enkele manier een beloning voor het rapport. Een kwart van de ouders geeft een cadeau in plaats van geld, terwijl 63 procent doorgaans vijf euro geeft voor het rapport. De meeste ouders doen dit om hun kind te belonen voor de prestaties.

Bij cadeaus speelt het inkomen van de ouders een rol. Ouders die meer dan drieduizend euro netto per maand te besteden hebben geven hier doorgaans 65 euro aan uit. Ook speelt mee wat een kind wil hebben. De helft van de ouders zwicht daarnaast wel eens als hun kind vraagt ze iets te kopen wat anderen hebben. Hoe hoger het inkomen, hoe sneller ouders tegemoetkomen aan de wensen van hun kinderen.

Het Nibud raadt ouders aan vooral standvastig te zijn en niet te snel te zwichten voor de wensen van hun kinderen.”Voor de financiële opvoeding is het belangrijk dat kinderen leren dat er grenzen aan hun wensen zitten.”

Rapportgeld is voor de financiële opvoeding volgens het Nibud niet nodig. Zakgeld is wel ‘leergeld’ en het Nibud stelt dat kinderen vanaf 6 jaar zakgeld moeten krijgen. Hoe hoog dat bedrag moet zijn moet volgens het instituut afhangen van wat de ouders kunnen betalen en wat ze vinden dat het kind ervan moet kopen. Ook voor verjaardagscadeaus moeten ouders vooral kijken naar wat ze kunnen betalen.

2014-07-07