‘Kabinet moet falen in Srebrenica erkennen’

De huidige generatie politici moet verantwoordelijkheid durven nemen en alsnog erkennen dat verontschuldigingen op zijn plaats zijn voor de slachtpartij in 1995 onder moslims in Srebrenica. Die oproep doet oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bert Bakker vrijdag op de opiniepagina in Trouw.

Het voormalig D66-Kamerlid houdt vrijdag een toespraak bij de Nationale Srebrenica Herdenking in Den Haag. Sinds de slachting beweegt de discussie in Nederland zich volgens Bakkers tussen twee uitersten. Enerzijds wordt gewezen op de onschuld van Nederland omdat anderen de trekker overhaalden en omdat Nederland met goede bedoelingen kwam en anderzijds wordt gewezen op de ‘verschrikkelijke schuld die de werkelijke moordenaars met zich meedragen’.

Daartussen ligt volgens Bakker wel degelijk Nederlandse verantwoordelijkheid. Die zou echter nooit zijn erkend ‘uit angst voor juridische aansprakelijkheid en verlies van staatsrechtelijk en politiek prestige’. Voor politieke reacties was volgens Trouw alleen SP-Kamerlid Harry van Bommel bereikbaar. Hij is het eens met Bakker en denkt ook dat het uit angst voor schadeclaims nooit tot excuses is gekomen.

Servische troepen vielen Srebrenica vrijdag exact negentien jaar geleden binnen. Zij deporteerden en vermoordden ongeveer achtduizend mannelijke moslims. De rol van de Nederlandse militairen, die de enclave hadden moeten beschermen, is omstreden.

Volgens sommigen konden zij alleen toekijken door gebrek aan luchtsteun, beperkende instructies en het grote aantal Servische troepen. Anderen stellen dat de militairen zich te afwachtend hebben opgesteld en dat Dutchbat zelfs diesel leverde voor de bussen waarmee de moslims werden afgevoerd.

20140711