Meer immigranten vestigen zich in Nederland

Het aantal immigranten dat zich in Nederland heeft gevestigd is gestegen. In de eerste helft van 2014 kwamen ruim 76 duizend immigranten in Nederland wonen, 8600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Met name het aantal Polen nam toe. 


Per saldo zijn er in de eerste helft van het jaar twaalfduizend immigranten bijgekomen. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok is met 64 duizend gelijk gebleven. 

Het aantal Polen neemt sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 jaar op jaar toe. In de eerste helft van 2014 schreven twaalfduizend Polen zich in bij een gemeente, tweeduizend meer dan in dezelfde periode van 2013. 

Zo’n zeventig procent van de Polen die zich in Nederland vestigen doet dat vanwege werk. Het leeuwendeel werkt via uitzendbureaus in de bouw en tuinbouw. Twintig procent van de Polen trekt naar Nederland vanwege gezinshereniging of -vorming. 

Volgens het CBS staat daar tegenover dat een groot deel van de Polen ‘na verloop van tijd’ weer vertrekt. De helft van de migranten zijn volgens de rekenmeesters binnen tien jaar weer vertrokken. 

Het aantal Roemenen dat in Nederland is komen wonen is ten opzichte van de eerste helft van 2013 verdubbeld tot 2300. Het aantal Bulgaarse immigranten bleef stabiel. Zowel in de eerste helft van 2013 als in de eerste helft van 2014 vestigden zich ruim tweeduizend Bulgaren in Nederland. 

Roemenen en Bulgaren hebben sinds 1 januari geen vergunning meer nodig om in Nederland te komen werken. Diverse politieke partijen vreesden aanvankelijk een invasie van arbeidsmigranten.