Meer studenten natuur- en scheikunde

Het aantal studenten dat een bacheloropleiding natuur- of scheikunde volgt, is in drie jaar met ruim twintig procent gestegen. Ook het aantal vrouwelijke onderzoekers is sterk gegroeid. Van de 88 nieuwe onderzoeksplaatsen wordt ruim een derde door vrouwen ingenomen, blijkt uit onderzoek dat dinsdag is aangeboden aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en haar staatssecretaris Sander Dekker (VVD).

 Het betreft een tussenrapportage over het zogeheten sectorplan natuur- en scheikunde. Sinds 2011 investeert het kabinet jaarlijks twintig miljoen om het aantal studenten dat natuur- en scheikunde studeert te verhogen en het onderzoek en onderwijs structureel te versterken. Deze aanpak heeft binnen drie jaar ‘zichtbare resultaten’ opgeleverd. Uit het rapport blijkt verder dat het chemische en fysische onderzoek in Nederland kwalitatief tot de wereldtop behoort.

 20140909