Nederland schendt nog steeds kinderrechten

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in een rapport van het Nederlandse Kinderrechtencollectief dat woensdag wordt gepresenteerd in Genève. Vooral op het gebied van armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures schiet Nederland te kort.

Het collectief, dat onder meer bestaat uit Unicef, Defence for Children en Terre des Hommes, vindt dat de overheid meer moet doen om de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité uit 2009 op te volgen en zo het kinderrechtenbeleid te verbeteren. Een minister van Jeugd zou al deze beleidsmaatregelen en aandachtspunten kunnen coördineren, vinden de organisaties.

Door structurele bezuinigingen komen voorzieningen voor kinderen onder druk te staan, zo staat in het rapport. Het Kinderrechtencollectief vraag de overheid om de gevolgen voor kinderen te beperken, met extra aandacht voor kindermishandeling, jeugdparticipatie en jeugdzorg. Ook is extra ondersteuning nodig voor kinderen uit arme gezinnen, vooral in Caribisch Nederland.

Op enkele punten is overigens wel vooruitgang geboekt. Zo is met de komst van een Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens een belangrijke stap gezet in het versterken van het toezicht op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

2014-09-23