Nederlanders naar Sint Maarten voor aanpak fraude

Het kabinet stuurt Nederlandse juridische experts naar Sint Maarten die moeten helpen bij de aanpak van fraude en corruptie in de bovenlaag van de bevolking. Dat team moet ook witteboordencriminaliteit in politieke kring onderzoeken, zei minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) woensdag op Radio 1.

Het team moet het Openbaar Ministerie op Sint Maarten versterken. Plasterk wil ook een toezichthouder optuigen. Die moet aan de slag met de aanbevelingen die PwC had gedaan na een onderzoek naar de situatie op het land. Het instellen een toezichthouder was een van de aanbevelingen van PwC. Deze waakhond moet regels stellen en zorgen dat deze worden nageleefd, licht een woordvoerder van Plasterk toe.
De toezichthouder moet niet vanuit de politiek worden benoemd, benadrukte Plasterk. Zo moet worden voorkomen dat corrupte politici vriendjes benoemen die hen een hand boven het hoofd houden. “Het bederf zit echt in alle lagen, niet alleen in de politieke laag. Dit kan het eiland niet alleen oplossen. Dat zullen we samen moeten doen.”

Ook wil Plasterk de kustwacht versterken en onder toezicht van Den Haag brengen. Hoewel Sint Maarten maar veertigduizend inwoners heeft, geldt het wel als een apart land binnen het Nederlands koninkrijk. Maar de grenzen van dat koninkrijk moeten wel goed worden bewaakt, zei Plasterk. “Het kan niet zo zijn dat een minister van justitie daar bepaalt dat iemand toegang tot het koninkrijk krijgt terwijl hij dat niet zou moeten krijgen.”

Plasterk heeft al overleg gevoerd met minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) over het sturen van juridische expertise naar Sint Maarten. ” Het is een jonge democratie van nog maar vier jaar oud. Het moet niet de verkeerde kant op afglijden. Dan krijg je het niet meer goed. De regering moet zelf ook inzien dat het zo niet verder kan.”

PwC concludeerde in een maandag uitgebracht rapport dat ministers en andere bestuurders op Sint Maarten vrij spel hebben om hun eigen zaakjes te regelen. Het eiland heeft nauwelijks instituties die dat kunnen voorkomen of die de toch al gebrekkige wetgeving kunnen handhaven.

De bemoeienis van Nederland met Sint Maarten ligt gevoelig. Toenmalig vicepremier Theo Heyliger omschreef de relatie met Nederland in 2011 nog als een moderne vorm van slavernij. Met zijn United People’s Party was hij vorige week de grote winnaar van verkiezingen op het eiland en haalde zeven van de vijftien zetels binnen. Heyliger stond eerder vorige week terecht voor het kopen van stemmen in 2010, toen het eiland autonoom werd en de partij zes zetels haalde.