Giften politieke partijen voor het eerst openbaar

Minister Plasterk (BZK) heeft vandaag de overzichten van giften die politieke partijen over het jaar 2013 bij hem hebben aangeleverd openbaar gemaakt. Wat politieke partijen aan giften hebben ontvangen is te vinden op de internetpagina van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/partijfinanciering). De overzichten zijn ook verstrekt aan de Commissie toezicht financiën politieke partijen. Deze commissie adviseert de minister over het toezicht op de naleving van de Wet financiering politieke partijen.

De wet verplicht politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van 4.500 euro en schulden van boven de 25.000 euro aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken. Ook moet een controleverklaring van de accountant aan de minister worden gestuurd. Voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen gelden er aanvullende verplichtingen voor openbaarmaking. De wet is in 2013 in werking getreden. Dit is de eerste keer dat politieke partijen een overzicht van giften en schulden hebben moeten aanleveren.