Categories Nieuws Artikelen

SP niet tegen militaire actie in Irak

De SP is niet tegen militair ingrijpen in Irak, maar de eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de regeringen in Irak en Erbil. Dat heeft SP-Kamerlid Harry van Bommel donderdag gezegd tijdens een overleg in de Tweede Kamer. “Zij zijn verantwoordelijk voor de primaire veiligheid van hun burgers. Maar ik constateer dat die verantwoordelijkheid volstrekt onvoldoende wordt genomen.”

 De SP blijft evenwel kritisch over het kabinetsbesluit om F-16’s en militairen naar Irak te sturen in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS). “Bij iedere missie kijken wij naar de risico’s, legitimiteit en effectiviteit. Wij vrezen dat een westerse bijdrage het probleem niet oplost, maar vergroot.”

 Van Bommel verwees in dat verband naar de militaire missies in Afghanistan en Irak waar Nederland in het verleden aan heeft deelgenomen. Hij zei verder dat de missie tegen IS een Amerikaans initiatief is, die onder hun leiding en volgens hun strategie wordt uitgevoerd. “Voor de couleur locale zijn daar nog wat Arabische landen aan toegevoegd”, aldus de SP’er over de deelname van landen als Jordanië en Saudi-Arabië aan de strijd.

 “De inzet van meer en meer geweld gaat dit conflict niet oplossen. Zeker als dat geweld is van westerse zijde”, stelde de politicus. Op de vraag of er voor de SP bepaalde voorwaarden zijn om de missie wel te steunen, zei Van Bommel dat die er niet zijn. “Wij zijn niet per se op zoek naar voorwaarden om wel een bijdrage te leveren. Resultaten uit het verleden geven daarvoor geen enkele reden.”

 2014-10-02