Drenten sturen asielzoekers weg om overlast

Een groep van honderd asielzoekers vertrekt woensdag uit het Drentse vakantiepark Oranje. Dat is afgesproken om de overlast van de alleenstaande mannen terug te dringen, meldt de gemeente. Ook wordt de toestroom van asielzoekers naar het vakantiepark met 250 bungalows bij Beilen teruggedrongen.

Het terugdringen van de toestroom betekent niet dat uiteindelijk minder vluchtelingen op het park zullen verblijven. Het duurt alleen langer voor de grens wordt bereikt, zegt een gemeentewoordvoerder.

Op het vakantiepark worden sinds enkele weken asielzoekers opgevangen. Vooral gezinnen in het begin van hun asielprocedure moesten er worden ondergebracht, maar door sluiting van een andere locatie werd er ook een groep van honderd mannen gehuisvest. Zij waren al verder in hun asielprocedure en hadden hierdoor geld om eropuit te trekken.

Hoewel ze niet langer twee dagen zouden blijven zitten ze er al langer. “Ze bedoelen het niet kwaad, maar omdat ze de Nederlandse gebruiken niet kennen heeft het al tot overlast geleid”, zegt de gemeentewoordvoerder. “Ze gaan bijvoorbeeld lopend naar de winkel en dan wandelen ze met zijn vieren naast elkaar op een doorgaande weg. Dat is voor hen niet veilig en voor andere weggebruikers vervelend. Of ze proberen met twintig man in een buurtbus te komen waar plaats is voor acht mensen. Die bus wordt bestuurd door vrijwilligers die gewend zijn maar een paar mensen aan boord te hebben.”

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is afgesproken dat nieuwkomers in Oranje meer voorlichting krijgen over Nederlandse gebruiken. Ook wordt een speciale lijndienst naar Assen opgezet voor de asielzoekers. Zij mogen de buurtbus niet meer in. Beveiligers gaan hierop toezien.

De beveiliging gaat ook buiten het park controleren of de openbare orde wordt gehandhaafd. Verder is draadloos internet aangelegd, zodat de asielzoekers voor een goede ontvangst niet meer naar de rand van het park hoeven. Uiteindelijk moet tachtig procent van de bewoners van het park uit gezinnen bestaan.

2014-10-15