VNG waarschuwt voor verkleining gemeenteraad

De positie van de gemeenteraad komt in gevaar door het voorstel van het kabinet om het aantal raadsleden en wethouders met een kwart te verminderen. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA).

De VNG wijst erop dat door toenemende decentralisatie juist meer taken komen te liggen bij gemeenten. “Het bevreemdt ons dat u zonder deugdelijke onderbouwing de omvang van de gemeenteraden met een kwart vermindert terwijl de uitdagingen voor gemeenten in de toekomst alleen maar groter worden.”

De gemeenten eisen een betere onderbouwing van het voorstel. De VNG spreekt van ‘volstrekte willekeur’ om het aantal lokale ambtsdragers met een kwart te verminderen.

Ook zou het terugdringen van het aantal bestuurders voor alle overheidslagen moeten gelden. In het voorstel van Spies gaat het wel om het snijden in het aantal gemeentelijke en provinciale bestuurders, maar niet over minder Eerste en Tweede Kamerleden, aldus de VNG.

Ook zijn de gemeenten bevreesd voor de financiële gevolgen van het plan. Spies denkt tientallen miljoenen te kunnen besparen op loonkosten. Volgens de VNG is echter sprake van een ‘ingrijpende bezuiniging’ op de bedrijfsvoering van gemeenten. “Dat tast in onze visie de autonome ruimte van gemeenten aan om zelfstandig besluiten te kunnen nemen.”

Als er dan toch wordt gesneden in het aantal raadsleden en wethouders, dan moet daar een investering in de kwaliteit tegenover staan, eist de VNG. “De kwaliteit zal navenant moeten stijgen omdat de hoeveelheid taken voor de raad toeneemt.” De gemeenten denken aan opleiding en betere ondersteuning van raadsleden.

De VNG eist dat Spies nog eens goed nadenkt over haar voorstellen. “Een vermindering van het aantal raadsleden zonder investeringen is voor ons onaanvaardbaar.”


23 februari 2012, 13:47 
© novum