Kamer debatteert over Turkse ‘parallelle gemeenschap’

De Tweede Kamer gaat woensdag debatteren over Turkse stromingen en organisaties in Nederland. Het debat volgt n.a.v. het onderzoek van minister Lodewijk Asscher naar Turkse organisaties. Volgens Asscher is er veel mis met o.a. de  ‘Suleymanci Beweging,  Milli Gorus, Diyanet en de Gulenbeweging’ bleek eerder uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer. Minister Asscher wil daarom o.a. gedurende vijf jaar het functioneren van deze organisaties in het kader van integratiebevordering monitoren en daarnaast nog gedetailleerder in kaart brengen hoe deze organisaties in de praktijk functioneren.

Parallelle gemeenschappen in Nederland
De minister heeft nieuw onderzoek laten doen naar de ‘parallelle gemeenschappen in Nederland’. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering in het SCP-rapport ‘Dichter bij elkaar’ uit 2012 dat de Turkse gemeenschap in vergelijking met andere minderheidsgroepen meer in zichzelf gekeerd is. In het nieuwe rapport wordt gepoogd ‘inzichtelijk te maken hoe ‘Turkse parallelliteit zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld’ aldus de minister.

Rapport Turkse islam, actualisatie van kennis over Turkse stromingen
De hoofdvraag van het rapport en het debat van woensdag zal zijn in hoeverre de vier Turkse organisaties de integratie in Nederland belemmeren. Asscher zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de focus  daarbij ligt op:

– Fundamentele waarden van de Nederlandse democratische rechtsstaat als seksegelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, individuele keuzevrijheid en gewetensvrijheid;
– Geïnstitutionaliseerde druk op leden van de groep;
– Doelstellingen, activiteiten en financiering van de betrokken stromingen en organisaties.
– De onderliggende verhoudingen tussen de stromingen, inclusief de Gulenbeweging en
– Invloed vanuit Turkije c.q. de bevordering van oriëntatie op Turkije.

Resultaten
Opmerkelijk is dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer zegt dat zijn recentste onderzoek ‘niet de resultaten heeft opgeleverd’ die hij voor ogen had. Het is daarom dan ook de vraag ‘of het mogelijk is met (literatuur) onderzoek antwoorden te krijgen op de vragen met betrekking tot transparantie’ bij de bovengenoemde vier grote Turkse organisaties.  Ook heeft het rapport geen antwoord kunnen geven op vragen met betrekking tot het afstand nemen van de Nederlandse/westerse gewoonten, normen en waarden en de invloed hierop vanuit Turkije. ‘Onderzoekers lopen vast op het moment dat zij doorvragen naar de praktijk achter de formele doelstellingen’ aldus de minister. ‘Daarmee wordt eens te meer bevestigd dat het gebrek aan transparantie van deze Turkse organisaties een groot probleem is’ laat de minister weten.
Volgens het rapport komen de onderzoekers wel tot de conclusie dat de onderzochte Turkse organisaties de maatschappelijke participatie van Turkse Nederlanders ‘positief lijken’ te beïnvloeden. ‘Keerzijde hiervan is dat deze participatie vooral gericht lijkt te zijn op het verwerven van (politieke) macht en invloed ten behoeve van eenzijdige belangenbehartiging van de eigen groep en de versterking van de Turks-Islamitische identiteit,’ aldus minister Asscher.

Bemoeienis vanuit Turkije
Volgens het rapport waar woensdag over gedebatteerd wordt, is er ook ‘actieve bemoeienis’ met Nederlandse aangelegenheden vanuit Turkije. Bij tenminste de Turkse organisatie ‘Diyanet’  is dit aantoonbaar. Volgens Asscher wordt daarnaast via organisaties zoals ‘Europese Turkse Democratische Unie (UETD), het Bureau voor Turken in het buitenland (YTB) en het Europese netwerk van de culturele centra Yunus Emre’ invloed uitgeoefend op Turken in Nederland.

Het debat is woensdag live te zien op onze website.

10-nov-2014

© Demet TV