’Opzeggen verdrag drijft Marokkanen naar Nederland’

Het opzeggen van een verdrag over sociale zekerheid ontmoedigt remigratie en drijft Marokkanen terug naar Nederland. Daarvoor waarschuwt de Marokkaanse ambassadeur Abdel Bellouki dinsdag in de Volkskrant.

De Marokkaanse regering voelt zich door het Nederlandse voornemen geschoffeerd en spreekt van een ‘onvriendelijke daad’. Nederland is van plan een verdrag op te zeggen waarin de ‘export’ van uitkeringen naar Marokko is geregeld. Een Marokkaan die in Nederland recht op een uitkering heeft opgebouwd behoudt dat recht nu nog als hij terugkeert naar Marokko. Als het verdrag daadwerkelijk wordt opgezegd, verliezen Marokkanen hun opgebouwde rechten als ze remigreren.

Nederland wil al jaren dat Marokko het verdrag aanpast aan het zogenoemde woonlandbeginsel. Dat houdt in dat een uitkering wordt aangepast aan de koopkracht van een land, indien die daar lager uitvalt. Nederlandse uitkeringen zouden dan in Marokko zo’n veertig procent lager uitvallen.

Daar verzet Marokko zich tegen. Daarom wil het kabinet het verdrag per 2016 opzeggen. Dat voornemen is volgens Bellouki ‘egocentrisch’. Hij wijst erop dat geremigreerde Marokkanen dezelfde bijdrage hebben geleverd als Nederlanders die een uitkering krijgen. Daarom zouden ze hetzelfde bedrag moeten krijgen. “Veel Marokkanen vinden het discriminerend.”

Opzeggen van het verdrag heeft volgens Bellouki zeker gevolgen voor de relatie met Marokko. “Wij hebben er niet om gevraagd. Wij wensten de verhouding en de samenwerking te versterken.” Opzeggen wordt volgens de ambassadeur als een ‘onvriendelijke daad’ gezien.

Bellouki stelt dat het voornemen nu al schadelijke gevolgen heeft. Zo is een toezegging van drie ton vanuit Marokko voor een Marokko-expositie in het Amsterdamse Tropenmuseum in de ijskast gezet.

Het plan moet geld besparen, maar Bellouki verwacht dat uitkeringskandidaten dan in Nederland blijven of terugkeren, waardoor Nederland alsnog de volle mep moet betalen. Nu remigreren jaarlijks nog ruim duizend Marokkanen.

De ambassadeur heeft ook zijn vragen bij de studie waaruit zou blijken dat de koopkracht in Marokko veertig procent lager is. Marokko was niet bij die studie betrokken. Omdat uitkeringen niet worden verhoogd bij migratie naar landen met een hogere koopkracht dan Nederland, lijkt het idee volgens Bellouki op maat gesneden voor Marokkanen. “Veel Marokkanen zien dat als ondankbaarheid, omdat ze sinds de jaren zestig hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie.”

2014-11-11