D66 en CU keren zich tegen taaleis in bijstand

Twee vaste gedoogpartners van de coalitie zien het nut van de taaleis voor bijstandsgerechtigden niet meer in. De wet is volgens D66 en ChristenUnie onrealistisch omdat gemeenten de taaleis inefficiënt, duur en onuitvoerbaar vinden, schrijft NRC Handelsblad dinsdag.

Het is onduidelijk wat de wet toevoegt, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg in de krant. “In de Bijstandswet wordt al gevraagd om alles te doen wat nodig is om aan een baan te komen. Nederlands leren hoort daar bij.” Ook ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten ziet de meerwaarde niet. “Er zijn al maatregelen voor mensen die zich ertegen verzetten om aan het werk te gaan”, zegt ze in de krant. “En we hebben veel mensen die analfabeet zijn toch in een baan functioneren. Taal zegt niet alles.”

Het kabinet wil bijstandsgerechtigden verplichten om Nederlands op inburgeringsniveau te leren. Dat komt neer op het niveau van groep 8 in de basisschool. Gemeenten zouden bijstandsgerechtigden die te weinig doen om dit niveau te halen twintig tot veertig procent op hun uitkering moeten korten. Uiteindelijk kan de uitkering worden gestopt.

De gemeenten zijn niet bij deze plannen betrokken en hebben hier eerder hun onvrede over geuit. Ze wezen erop dat het jaarlijks zo’n 67 miljoen euro kost om te controleren of bijstandsgerechtigden genoeg doen om Nederlands te leren. Van Weyenberg noemt het in de krant ‘onbehoorlijk’ dat niet met de gemeenten is overlegd. “Die zeggen: wij kunnen deze wet niet uitvoeren. Dat weegt heel zwaar voor mijn partij. Ik zie ook een wet met alleen de nadruk op straffen.”

Eerdere plannen waren nog strenger dan het voorstel dat er nu ligt. De VVD wilde iedereen, ook mensen die het simpelweg niet lukt goed Nederlands te leren, korten op hun uitkering. Onder druk van coalitiepartner PvdA worden nu alleen bijstandsgerechtigden die niet genoeg inspanning tonen gestraft.

Het wetsvoorstel wordt dinsdag en donderdag in de Tweede Kamer behandeld. Om de wet door de Eerste Kamer te krijgen moet staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) op zoek naar andere partijen. SP en GroenLinks zijn ook kritisch over het voorstel, maar er lijkt volgens de krant wel steun te zijn van CDA, SGP en PVV. Dat is nog altijd ruim voldoende voor een meerderheid.

UPDATE:

 

Bijstandsgerechtigden die weigeren Nederlands te leren, kunnen straks waarschijnlijk toch gekort worden op hun uitkering. Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kan waarschijnlijk rekenen op een breed draagvlak in de Tweede Kamer, zo bleek dinsdag. Naast de regeringspartijen VVD en PvdA zullen ook PVV, CDA en SGP het naar verwachting steunen.

 

Het aanscherpen van de taaleis voor bijstandsgerechtigden werd aangekondigd in het regeerakkoord, op verzoek van de VVD. Het plan werd wel wat afgezakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat iemand die geen Nederlands spreekt al meteen niet meer voor bijstand in aanmerking zou komen. Nu gaat het in eerste instantie om een korting van 20 procent.

 

De bevriende oppositiefracties D66 en ChristenUnie zijn tegen het voorstel. Doordat enkele andere oppositiefracties het wel steunen, kan het toch op een meerderheid in de Senaat rekenen.

 

2014-11-11