Timing onderzoek Motivaction geen toeval

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over vier grote Turkse organisaties: Diyanet, Milli Gorus, Gulenbeweging en de Suleymanci Beweging. Minister Asscher van Sociale Zaken wil een onderzoek instellen naar deze organisaties en hen gedurende 5 jaar monitoren.

Precies één dag voor de vergadering in de Tweede Kamer over dit onderwerp, is het rapport van Motivaction gepubliceerd. Volgens dat rapport zouden 80 procent van de Turkse jongeren, Syrie-gangers als helden zien. Als het aan Yusuf Altintas van Milli Gorus ligt is de timing van dit onderzoek geen toeval. ‘Hiermee wordt de indruk gewekt dat de minister voedingsbodem moest vinden om in het algemeen overleg van vanmiddag over de parallelle samenleving legitimatie zoekt voor zijn voornemen om de vier belangrijkste Turkse stromingen en organisaties gedurende vijf jaar te monitoren en onderzoeken. Konden de resultaten niet eerder worden gepubliceerd,’ vraagt de organisatie zich af in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Integratie.

Volgens Altintas geeft het onderzoek van Motivaction een verkeerd beeld van de werkelijkheid. ‘Uit onderzoek van de hoogleraren Nico Landman en Thijl Sunier blijkt dat de vier organisaties juist een positieve bijdrage leveren aan integratie en emancipatie van de Turkse Nederlanders. Wij vinden het voornemen van de minister om de vier organisaties gedurende vijf jaar te monitoren en onderzoeken dan ook niet begrijpelijk’ aldus Altintas.

De organisatie hoopt dat de Kamerleden zich vanmiddag niet laten beïnvloeden door de cijfers van Motivaction.

12-11-2014

© Demet TV