Asscher: ‘Nieuw onderzoek naar Turkse jongeren’

Er komt een nieuw onderzoek naar Turkse jongeren in Nederland. Dat laat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag tijdens een vergadering over de ‘parallelle gemeenschap’ weten.  ‘De conclusies in het onderzoek vind ik zeer verontrustend, maar ik wil hier meer over weten,’ zegt de minister tijdens de vergadering. 

Asscher maakte tijdens de vergadering ook gebruik van de mogelijkheid om zaken te nuanceren. ‘Mijn gesprekken met Turks-Nederlandse jongeren wijzen een hele andere kant op,’ aldus Asscher waarmee hij doelt op Turkse jongeren die volgens het rapport van Motivaction jihad-gangers als helden zien.  Ook is de minister erg blij tegengeluiden vanuit de Turkse gemeenschap te horen. ‘Turkse Nederlanders hebben vrij massaal gereageerd op het onderzoek. Jongeren die letterlijk uitschreeuwen dat zij zich niet herkennen in het onderzoek van Motivaction,’ aldus de minister.

Tegelijkertijd benadrukt de minister dat er ‘haperingen’ in de integratie zijn en dat er juist daarom een vervolgonderzoek moet komen naar Turkse jongeren in Nederland. De minister beloofde binnen drie weken de Kamer te informeren over hoe hij dit wenst te doen.

© Demet TV