Marokkaanse kinderen leven vaak in armoede

Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, is in 2013 verder toegenomen. Onder eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen is de armoede het hoogst. Vooral in de grote steden wonen mensen met zeer lage inkomsten. Daarbij springen Den Haag en Leeuwarden eruit.

Dit melden het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het donderdag verschenen rapport Armoedesignalement 2014.

De groei van de armoede deed zich voor in 2011, 2012 en vorig jaar. Ramingen wijzen op een lichte daling dit jaar en in 2015.

Voor het vaststellen van armoede hanteert het SCP een zogenoemde niet-veel-maar-toereikend-criterium: geld dat je nodig hebt voor eerste levensbehoeften en deelname aan de samenleving. Voor een alleenstaande is dat 1060 euro netto per maand, voor een paar met een kind 1770 en voor een éénoudergezin met een kind 1410 euro. Het CBS hanteert een inkomensgrens die lager ligt dan die van het SCP.

Als mensen die aan een van beide criteria voldoen bij elkaar worden opgeteld, telde Nederland vorig jaar 1,4 miljoen mensen die moesten rondkomen van een laag inkomen. Onder hen bevinden zich 190 duizend huishoudens die het al vier jaar met een laag inkomen moeten doen. Ruim de helft van deze huishoudens moet rondkomen van een bijstandsuitkering.

De armoede onder de risicogroepen nam ook toe in 2013. Vooral onder bijstandsontvangers is de nood hoog: 47 procent van deze groep is arm te noemen.

Een andere risicogroep zijn kinderen. Vorig jaar was een op de drie armen jonger dan 18 jaar. Driekwart van hen is jonger dan 12 jaar. Het armoederisico onder kinderen is het grootst als ze in een gezin met meerdere kinderen wonen. Een van de drie kinderen van Marokkaanse afkomst verblijft in een arm gezin.

De grootste druk op het inkomen wordt veroorzaakt door de woonlasten, zoals huur, water en energie.

Het postcodegebied met het hoogste percentage armoede (28,8 procent van de bevolking) is PC 8924, de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. De Schilderswijk-West in Den Haag is tweede (26,8 procent). Van de twintig armste postcodegebieden liggen er negen in Rotterdam.

2014-12-18