Meer meldingen discriminatie op internet

Het meldpunt voor internetdiscriminatie (MiND) ontving vorig jaar 22 procent meer meldingen dan in 2013. Directeur Titus Visser liet maandag weten dat de stijging onder meer te verklaren is door toegenomen discussie rond het thema discriminatie. Als voorbeeld noemt hij de discussie over Zwarte Piet en de reacties op een tweet met een selfie van voetballer Leroy Fer met enkele donkere teamgenoten.

In totaal verwerkte MiND 305 meldingen. De meeste gingen over de discriminatie op grond van ras (159). Veretig procent daarvan ging over personen met een donkere huidskleur (63). Ook discriminatie van Marokkanen (48) en autochtone Nederlanders (30) werd veel gemeld.

Het meldpunt internetdiscriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2015-01-19