Teeven liet 290 vreemdelingen alsnog blijven

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft sinds hij in november 2012 belast is met vreemdelingenzaken, 290 maal gebruikgemaakt van zijn recht om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Het gaat dan om bijzondere, schrijnende gevallen.

 Vorig jaar maakte hij 190 keer gebruik van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Het jaar ervoor ging het om tachtig gevallen. Volgens de VVD-staatssecretaris komt zijn gemiddelde van 130 per gevallen per jaar ‘ongeveer overeen met het aantal dat tijdens voorgaande kabinetten is verleend’, schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

 Wel was er een flinke stijging te zien van het aantal schrijnende gevallen dat aan Teeven werd voorgelegd. Gebeurde het in 2013 in totaal 210 keer, een jaar later steeg het naar 830. Daarbij dient aangetekend te worden dat een dergelijk verzoek voor één vreemdeling wel eens meerdere keren wordt gedaan.

 2015-01-21