Sinds 2006 tachtig mensen in terroristencel

Sinds 2006 zijn ruim tachtig gedetineerden op de terroristenafdeling van een gevangenis in Nederland geplaatst. Dat meldt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de terroristenafdelingen staat de strijd tegen rekrutering en radicalisering voorop, zo valt uit de brief op te maken. Iedere gevangene krijgt een individuele aanpak. “De directeur bepaalt de mate waarin de gedetineerde in staat wordt gesteld individueel dan wel gemeenschappelijk aan activiteiten deel te nemen. Daarbij maakt de directeur de afweging of een gedetineerde contact mag hebben met medegedetineerden. Maatwerk is bij deze categorie gedetineerden van groot belang.”

Intussen kijken de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Openbaar Ministerie of het huidige plaatsingsbeleid en het beleid om radicalisering tegen te gaan binnen de gevangenismuren verbeterd kan worden.

2015-01-21