Felle clash in Tweede Kamer over rekentoets

De Tweede Kamer is diep verdeeld over de verplichte rekentoets op het mbo en in het voortgezet onderwijs. In een keihard debat woensdag viel de oppositie vooral coalitiepartij PvdA aan op de steun die ze – na lang aarzelen – geeft aan de invoering van de toets.

Samen met de steun van VVD en PVV kan het kabinet nu rekenen op een ruime meerderheid voor het plan.

De tegenstanders vinden dat de toets niet het middel is om de slechte rekenvaardigheden van scholieren op te krikken. Ze willen dat eerst het rekenonderwijs wordt verbeterd en ze vinden dat scholieren de dupe worden van het lage niveau, omdat ze geen diploma krijgen als ze zakken voor de toets. De oppositie wijst ook op de kritiek die vanuit het onderwijs komt.

De voorstanders denken daarentegen dat de toets scholen en leerlingen juist aanspoort om het rekenen te verbeteren.

2015-01-28