Minister geeft nauwelijks antwoorden op incident politiebureau

De hoofdpersoon Moustafa Sealiti uit de documentaire Blauw en Bont is een dag na de uitzending met geweld aangehouden omdat hij “niet voor rede vatbaar” was. “De agenten besloten hem daarop – na diverse waarschuwingen – aan te houden. Omdat de heer Sealiti daaraan niet meewerkte, was het noodzakelijk hem onder controle te brengen en te boeien.” Dat zegt minister Ivo Opstelten van veiligheid en justitie vandaag in antwoord op vragen van de Groep Kuzu / Öztürk. 

De twee Kamerleden hadden schriftelijke vragen gesteld over zowel de documentaire als de aanhouding van Sealiti een dag na uitzending van de documentaire. 

Beelden aanhouding een dag na de uitzending Blauw en Bont:

 De documentaire “Blauw en Bont” gaat over “misstanden” bij de politie. Hoofdpersoon Moustapha Sealiti vertelt daarin dat hij mishandeld is in een politiebureau en dat beelden van beveiligingscamera’s die de mishandeling hebben gefilmd, met opzet door de politie zijn verwijderd. Op de vraag “waarom zijn niet alle beschikbare beelden vrijgegeven voor het onderzoek naar de vermeende mishandeling” van Sealiti geeft de minister geen concreet antwoord. “Op basis van de door het lokale gezag aan mij geleverde informatie heb ik geen aanleiding om te veronderstellen dat deze onderzoeken onvolledig of onzorgvuldig zijn geweest. De heer Sealiti kan zich van verschillende rechtsmiddelen bedienen indien hij meent dat met deze uitkomst hem onrecht wordt aangedaan” staat te lezen in antwoord van minister Opstelten.

Tevens is de minister van mening dat er geen sprake is van “structureel etnisch profilering” binnen de politie. Het politieoptreden is in veruit de grote meerderheid van de situaties goed te rechtvaardigen. Ook eerdere onderzoeksrapporten over dit thema wijzen niet op stelselmatig discriminerende profilering door de Nederlandse politie,” aldus de minister.

Interessant is dat de minister nauwelijks antwoord geeft op kritische vragen over het incident op het politiebureau met Sealiti. De Kamerleden Kuzu en Ozturk krijgen maar met 4 zinnen antwoord op in totaal 6 vragen over het incident op het politiebureau.  Zie hieronder: 

Vraag 3: Waarom zijn niet alle beschikbare beelden vrijgegeven voor het onderzoek naar de vermeende mishandeling van de heer Sealiti op het politiebureau Heemstraat in Den Haag?

Vraag  4: Waarom is de verklaring van de ooggetuige van de duw van de heer Sealiti door de motoragent niet integraal opgenomen door de klachtencommissie zoals blijkt uit de geluidsopnamen die de heer Sealiti van de hoorzitting heeft gemaakt?

Vraag  5: Waar zijn de 22 seconden aan ontbrekend beeldmateriaal gebleven? Hoe is het mogelijk dat dit stuk beeldmateriaal is verdwenen? Bent u bereid onderzoek in te stellen teneinde het ontbrekend beeldmateriaal boven water te krijgen?

Vraag 6: Waarom komt de verklaring van de hoofdagent achter de voorgeleidenbalie, die als enige officieel kennis heeft genomen van de problemen met de hand van de heer Sealiti voordat hij naar de cel werd gebracht, nergens in het proces-verbaal voor?

Vraag 7: Waarom legt de hulpofficier een verklaring af in de stukken voor de klachtencommissie terwijl de hulpofficier nergens in de getoonde beelden voorkomt?

Vraag 8: Waarom heeft de politie, in reactie op de heer Sealiti’s gebroken hand, verklaard dat hij zijn hand zelf heeft gebroken door tegen de celdeur te slaan terwijl dit haaks staat op het type breuk en de beelden waarop te zien is dat de heer Sealiti al voordat hij de cel in gaat pijn heeft aan zijn hand?

Antwoord minister op vraag 3 tot en met 8:

“De gang van zaken rondom de aanhouding en de vermeende mishandeling van betrokkene is onderwerp geweest van onderzoek door het OM en behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie. De betrokkene heeft de mogelijkheid gehad om zijn zienswijze naar voren te brengen en deze is meegewogen in de behandeling van de onderzoeken. De aan de orde gestelde punten uit vraag 3 tot en met 8 zijn eveneens betrokken bij deze procedures.

Op basis van de door het lokale gezag aan mij geleverde informatie heb ik geen aanleiding om te veronderstellen dat deze onderzoeken onvolledig of onzorgvuldig zijn geweest. De heer Sealiti kan zich van verschillende rechtsmiddelen bedienen indien hij meent dat met deze uitkomst hem onrecht wordt aangedaan.”

02-02-2015

© Demet TV