‘Gymnasia wijzen scholier met vwo-advies af’

Enkele zelfstandige gymnasia hebben onderling afspraken gemaakt om invloed te houden op welke leerlingen ze toelaten. Met hun selectiebeleid negeren ze het schooladvies van de basisschool dat sinds dit schooljaar bepalend is. Het ministerie van Onderwijs vindt dat onacceptabel en dreigt te korten op hun subsidie.

“Persoonlijk vind ik dat we nog steeds kinderen moeten kunnen weigeren als ze in onze ogen ongeschikt zijn. Juist in het belang van het kind”, zegt rector Joke Gaasbeek van het Haganum in Den Haag in een interview met Trouw donderdag.

Ook bijvoorbeeld het Marnix Gymnasium in Rotterdam en het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium melden op hun website dat ze aanvullende eisen stellen bij het schooladvies van de basisschool. Leerlingen met een vwo-advies kunnen dan toch worden afgewezen. “Je wilt toch dat kinderen naar een gymnasium komen die daar echt op hun plek zijn. Het is iets anders dan een normaal vwo”, aldus Gaasbeek.

2015-02-05