Categories Nieuws Artikelen

Rechter wijst onderwijs in Turks af

Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de Nederlandse staat niet verplicht is taallessen in het Turks op basisscholen te financieren. De zogenoemde OALT-regeling Onderwijs Allochtone Levende Talen is in 2004 afgeschaft. De regeling maakte het mogelijk dat allochtone kinderen op de basisschool een uur per week taallessen in hun moedertaal kregen.

Verschillende Turkse organisaties (HTIB, Emcemo en SIOT) hadden de rechter gevraagd om afschaffing van de wet ongedaan te maken. Zij zijn van mening dat afschaffing in strijd is met o.a. het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers.  

De rechter denkt daar duidelijk anders over.  Het hof is van mening dat uit geen van de door de eisers “aangehaalde bepalingen een recht op onderwijs van de moedertaal is af te leiden,” zo staat te lezen in de uitspraak van het gerechtshof.

Advocaat Nazmi Türkkol had juist aangevoerd dat “het belang van het kind voorop staat en dat het onderwijs moet aansluiten op de behoeften van het kind om zich te kunnen ontplooien.” Ook dat geeft volgens de rechter geen recht op onderwijs van de moedertaal.

In een reactie aan Demet TV zegt advocaat Nazmi Türkkol dat er nu drie mogelijkheden zijn om verder te procederen. Dat kan via:

–          De Hoge Raad

–          Europees Hof voor de Rechten van de Mens

–          Verenigde Naties

De advocaat gaat de komende dagen samen met zijn cliënten kijken welke weg het beste bewandeld kan worden.

26-02-2015 © Demet TV