Miljoenen voor aanpak taalachterstand

De grootste 37 gemeenten krijgen de komende jaren tientallen miljoenen extra van het rijk om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) en de gemeenten hebben de gemaakte afspraken hierover maandag officieel ondertekend.

Het geld kunnen de gemeenten gebruiken voor verbetering van de kwaliteit, de uitbreiding van de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen. In 2012 gaat het om zeventig miljoen en vanaf 2013 om 95 miljoen euro per jaar. Dit geld komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen dat jaarlijks wordt verdeeld.

“Op de lange termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug”, zegt Van Bijsterveldt. “Door extra in te zetten op taal verbeteren de kansen van deze jongeren later op de arbeidsmarkt aanmerkelijk.” Ook worden afspraken gemaakt om de ouders meer te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind.

12 maart 2012, 11:15
© Novum