Raad van State wil dubbele nationaliteit houden

De Raad van State ziet niets in het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit onmogelijk te maken. Het kabinet moet het plan heroverwegen, staat in een woensdag openbaar gemaakt advies van de Raad van State.

Het kabinet wil dat mensen die Nederlander willen worden, afstand moeten doen van hun eerdere nationaliteit. Dat zou de betrokkenheid bij Nederland stimuleren. In het verleden werd de dubbele nationaliteit juist gezien als goed voor de integratie, zegt de raad. Het kabinet heeft niet beargumenteerd waarom dat nu anders zou zijn.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, stelt verder dat mensen die naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit hebben, niet per se een minder sterke band met Nederland hebben. “Nationaliteit en loyaliteit vallen niet automatisch samen.”

Als het aan het kabinet ligt, raken Nederlanders die een andere nationaliteit aanvragen, hun Nederlanderschap kwijt. Ook hiervan heeft het kabinet de noodzaak niet aangetoond, vindt de Raad van State. Hetzelfde geldt voor het verlengen van de termijn waarna mensen die met een Nederlander zijn getrouwd, het Nederlanderschap kunnen aanvragen. Het kabinet wil die verlengen van drie naar vijf jaar.

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) stelt dat het kabinet vasthoudt aan de plannen. Het kabinet wil dat mensen slechts één nationaliteit hebben omdat er dan helderheid is ‘omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan’.

Spies nam het wetsvoorstel over van haar voorganger Piet Hein Donner (CDA), die nu vicevoorzitter is van de Raad van State. Het woensdag openbaar gemaakte advies dateert van 22 december. Donner was toen al weg als minister, maar nog niet aan de slag in zijn nieuwe functie.

14 maart 2012, 17:38
© Novum