Amsterdam wil weigering voorschool beboeten

Ouders van kinderen met een taalachterstand riskeren in Amsterdam een boete als ze hun kind niet naar een voorschool sturen. De Amsterdamse wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat er veel aanbod is om taalachterstanden aan te pakken, maar de opties zijn in zijn ogen te vrijblijvend.

Asscher schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij wil dat het rijk een experiment toestaat om Amsterdam weigerachtige ouders te beboeten. Hij wil daarvoor nog voor de zomer afspraken maken.

Van de dertienduizend peuters in Amsterdam lopen er zesduizend het risico met een taalachterstand te beginnen aan de basisschool. Taalachterstanden zijn volgens Asscher bijna niet meer in te lopen op latere leeftijd.

Het gaat onder meer om kinderen uit gezinnen van niet-Nederlandse afkomst, maar ook om kinderen van armere of sociaal zwakke ouders. Voor deze kinderen zijn er speciale voorscholen, waar onder meer aan de woordenschat wordt gewerkt.

16 maart 2012, 13:23
©novum