PVV’er Brinkman kritisch over Polenmeldpunt

Hero Brinkman heeft kritiek geuit op het Polenmeldpunt van zijn partij. Het Kamerlid van de PVV vindt dat het meldpunt haar doel voorbijschiet, zou blijken uit een interne e-mail die in het bezit is van het televisieprogramma Eenvandaag.

Brinkman is boos dat het plan niet in de PVV-fractie is besproken. “De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak”, schrijft hij. Er kan niet worden volstaan met een internetsite en een vierregelige persverklaring, om vervolgens niets van je te laten horen in de media. “Dan heeft de beeldvorming reeds plaatsgevonden en loop je achter de feiten aan.” Dit had kunnen worden voorkomen door het plan eerst in de fractie te bespreken, meent hij.

Ook doet het meldpunt afbreuk aan de PVV als verantwoordelijke partij. “Als politicus ben je verantwoordelijk voor integere politiek, gebaseerd op een visie. Wie wil regeren moet vooruitzien. Als wij de volgende keer als betrouwbare partner deel willen uitmaken van het kabinet, moeten we wel laten zien dat we verantwoordelijk met inhoud en strategie kunnen omgaan.”

Brinkman vindt verder dat het meldpunt voor overlastgevende Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) stigmatiserend is voor inwoners uit die landen, die niets kwaads in de zin hebben. “Bij de methode om dit probleem op de agenda te zetten, moet je de intentie hebben om de ‘goede’ MOE-landers, namelijk zij die geen overlast en criminaliteit plegen, juist achter je initiatief te krijgen. De goede Pool heeft ook last van de beeldvorming die zijn asociale dronken landgenoot veroorzaakt.”

Brinkman uitte eerder kritiek op partijleider Geert Wilders. Zo waarschuwde hij dat de PVV geen one-issuepartij moet worden. Ook pleitte hij voor meer democratisering binnen zijn partij en voor de oprichting van een jongerenafdeling, iets wat Wilders niet wil.