Kans op aanslagen in Nederland blijft gering

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is momenteel gering, maar een terreurdaad is niet uit te sluiten. Het zogeheten dreigingsniveau blijft ‘beperkt’, staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De beperkte dreiging komt vooral voort uit de manifestatie van het internationale jihadisme. “Het is zorgelijk dat jonge mensen in westerse landen naar jihadistische strijdgebieden trekken om daar te trainen of deel te nemen aan de strijd”, stelt Opstelten. Bij terugkeer kunnen zij een bedreiging vormen. De recente aanslagen in Toulouse tonen dat aan.

Voor een dergelijke aanslag in Nederland zijn momenteel geen concrete aanwijzingen. Wel staat Nederland nog steeds ‘prominent op het jihadistisch netvlies’ en is het een ‘legitiem doelwit’ voor jihadisten vanwege de ‘vermeende discriminatie van moslims, de gepercipieerde beledigingen van de islam en de profeet Mohammed in ons land, en de deelname aan (militaire) missies in islamitische landen’.

Jihadisten zijn door de dood van verschillende leiders van Al-Qaida weliswaar verzwakt, maar de beweging is niet verslagen. “Mogelijk profiteren jihadisten in sommige landen van de politieke en militaire ontwikkelingen. Op termijn kan dat opnieuw een hogere dreiging voor westerse landen opleveren.”

In december werden op internet nog bedreigingen geuit tegen Amsterdam en tegen Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. Nederlanders in het buitenland lopen meer risico om in aanraking te komen met terrorisme dan in Nederland zelf, getuige de recente ontvoeringen van twee Nederlandse toeristen in Mali en de Filipijnen.

Ook is het noodzaak om alert te blijven voor andere vormen van ideologisch gemotiveerd geweld, schrijft Opstelten. De aanslag van Breivik in Noorwegen toont aan dat deze dreiging ‘meer dan theoretisch is’. De bewindsman verwijst ook naar de zogenoemde dönermoorden in Duitsland, die werden gepleegd door neonazi’s.

Radicale groeperingen in Nederland houden zich meestal aan de wet. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden ‘diverse incidenten’ gemeld van islamitische radicalen, extreemlinkse en -rechtse groeperingen, en dieren- en asielrechtenextremisten, maar die waren niet van zeer ernstige aard. In Nederland blijft de weerstand tegen geweld uit ideologische overwegingen hoog, aldus Opstelten.

26 maart 2012, 15:10
© Novum