School naar politie om bangalijst

Een school in Meppel is naar de politie gestapt vanwege een zogenoemde bangalijst die op internet circuleerde. Na overleg met de politie heeft de school de ouders leerlingen op de school per brief geïnformeerd over de zaak.

De lijst met namen van meisjes die makkelijk over te halen zouden zijn voor seks werd donderdagmiddag ontdekt door een journalist van de Meppeler Courant. Die trok bij scholengemeenschap Stad en Esch aan de bel, waarna het schoolbestuur meteen voor advies naar de politie stapte.

“We wilden weten wat de mogelijkheden van de politie zijn en wat wij zelf kunnen doen”, legt de locatiedirecteur van de Drentse school uit. “Aangifte doen is voor ons geen optie. Daarom wordt de ouders van de leerlingen in de brief gewezen op die mogelijkheid.” Volgens de school zijn er meerdere lijsten in omloop.

De politie roept slachtoffers die op een bangalijst staan op aangifte te doen van smaad of laster. “Het verspreiden van een bangalijst is strafbaar, omdat je niet zomaar iets mag roepen over iemand waarmee je iemands eer of goede naam aantast. Dit heet smaad”, zo is te lezen op vraaghetdepolitie.nl.

In Zeeland hebben tien meisjes van wie de namen voorkomen op een bangalijst zich gemeld bij de politie. Ze hebben vooralsnog geen aangifte gedaan. Op de lijst, getiteld Bangalijst Walcheren, staan 21 meisjes. Banga is straattaal voor slet. De lijsten zijn volgens de politie een nieuw fenomeen.

De politie bekijkt in overleg met de officier van justitie wat er met de Bangalijst Walcheren moet gebeuren. Er komt voorlopig geen uitgebreid rechercheonderzoek. “De officier van justitie zet liever in op zaken die prioriteit hebben.”

Vervolging voor dit soort lijsten is volgens de politie niet gemakkelijk. “Zo’n lijst wordt vaak op een open bron geplaatst, waar mensen weer namen aan kunnen toevoegen en zo’n lijst verder kunnen verspreiden. Daar kunnen zo 180 mensen iets mee te maken hebben gehad en het is de vraag of je die allemaal moet vervolgen. We zijn bezig daar de juiste modus voor te vinden.”

30 maart 2012, 12:20 
©novum