Meer rechters op een zaak leidt tot minder fouten

Bij een meervoudige behandeling van rechtszaken worden minder fouten gemaakt. Zowel in moeilijke als in eenvoudige zaken is het zinvol om met een team van drie rechters te werken. Samen kunnen ze tot een betere beslissing komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en de Universiteit van Amsterdam.

De onderzoekers bekeken de toegevoegde waarde van de behandeling van rechtszaken in de zogeheten meervoudige kamer. Fouten kunnen volgens hen al voorkomen worden door de opinies van de rechters bij elkaar op te tellen. Overleg achter gesloten deuren, het zogeheten raadkameren, is daarvoor bij eenvoudige zaken niet nodig.

In moeilijke zaken leidt het raadkameren wel tot minder fouten, ook op lange termijn. Beraadslagen leidt tot meer begrip en daardoor tot minder fouten in volgende zaken, aldus de onderzoekers. De onderzoekers vinden dat uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met het inperken van de meervoudige behandeling van zaken.

In de meervoudige kamer worden grotere strafzaken behandeld. Kleinere zaken worden door een politierechter afgedaan.

30 maart 2012, 12:51 
©novum