Burgemeesters massaal in verzet tegen Leers

Burgemeesters van veertig gemeenten stevenen af op een confrontatie met minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) over het uitzetten van asielzoekers. Leers zegt dat hij in het belang van de staat een beslissing kan nemen over de politie-inzet, maar de burgemeesters zeggen dat dat in dit geval niet aan de orde is.

De burgemeesters schrijven in een brandbrief dat de minister niet over de politie-inzet gaat bij het uitzetten van asielzoekers, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Groningen een bericht van de NOS. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers als dat tot ophef in hun gemeenten leidt.

En dat is het geval in bijvoorbeeld Giessenlanden. Vorige week werd duidelijk dat burgemeester Els Boot de politie niet laat meewerken aan de uitzetting van de Afghaanse vluchteling Rafiq Naibzay. Leers heeft Boot hierover op het matje geroepen. Ze voeren dinsdag een gesprek.

Minister Leers stelt dat burgemeesters niet gaan over de vreemdelingentaak van de politie, maar alleen iets te zeggen hebben over de openbare orde en veiligheid. Boot heeft daar tegenin gebracht dat de openbare orde mogelijk in het geding komt als Naibzay wordt uitgezet en zijn depressieve vrouw zelfmoord zou plegen.

Leers heeft de brief nog niet ontvangen, meldt zondagavond zijn woordvoerder, die heeft begrepen dat het epistel maandag arriveert. De bewindsman, zelf oud-burgemeester, laat in een schriftelijke reactie weten ‘exclusief’ gezag te hebben over de vreemdelingentaak van de politie, en dus over de Vreemdelingenpolitie. “Als dat elkaar bijt is overleg nodig, bij voorbeeld over timing van ontruiming of verhuizing, of over inzet van de gewone politie om openbare orde te handhaven.”

Burgemeesters kunnen nooit een totaal veto uitspreken over het werk van de Vreemdelingenpolitie, vervolgt Leers. “Ook niet als een ontruiming of verhuizing tot commotie in de lokale gemeenschap zou leiden omdat men het niet eens is met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. “

“Na ruim 150 burgemeesters voor het kinderpardon en meerderheid EU-lidstaten tegen immigratieplannen van kabinet komt de politieke conclusie in zicht dat het gedoogakkoord definitief failliet is en de minister ineffectief”, meldt GroenLinks-Kamerlid Tofik Dbi in een reactie.

Het kabinet heeft afgesproken dat dit jaar 4800 illegalen moeten worden overgedragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek. Politievakbonden, gemeenten en maatschappelijke organisaties stelden onlangs grote vraagtekens bij de wenselijkheid en haalbaarheid van de afspraken te hebben. Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP sprak in Nieuwsuur van een ‘onhaalbaar quotum’ en de burgemeester van Katwijk waarschuwde voor een ‘heksenjacht’.

01 april 2012, 21:40
©novum