Grote zorgen om armoede onder Turkse gemeenschap

Het Inspraak Orgaan Turken (IOT) gaat over het hele land informatiebijeenkomsten over armoedebestrijding organiseren. De organisatie gaat dit doen met het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) doen. Reden is de grote zorgen om de armoede onder Turken en Marokkanen in Nederland.

Volgens het Inspraak Orgaan Turken bestaat bij 20 procent van de Marokkaanse Nederlanders en 30 procent van de Turkse Nederlanders de kans dat hun inkomen zakt onder de armoedegrens. Bij Nederlanders is dat 7,5 procent, dus vier keer minder.  In 2014 waren er in Nederland 517 duizend minima. 46 procent van deze mensen is van niet-westerse afkomst.

IOT: “Mensen die een lange tijd met een minimuminkomen rond moeten komen, ervaren grote problemen. Naast financiële problemen zorgt de stress die het met zich meebrengt ook voor gezondheidsklachten. Binnen de Turkse gemeenschap wordt hier vaak niet over gesproken en mensen maken vaak geen gebruik van bestaande middelen.”

De armoede-ambassadeurs die de afgelopen tijd de problemen hebben geanalyseerd zeggen dat mensen vanwege “hoge huur, telefoon, stookkosten, schulden bij banken en de kosten voor de zorgverzekering” niet genoeg geld overhouden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts.

17-11-2015  Demet TV