Nijmegen opent school voor jonge asielzoekers

De 565 kinderen die tijdelijk in de noodopvang op Heumensoord in Nijmegen wonen, gaan na de kerstvakantie naar school. Nijmegen opent voor hen een eigen school met speciale lespakketten. Deze week ondertekenen Nijmegen en Heumen een overeenkomst daarover met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA en twee scholenkoepels.

In het tentenkamp wonen een kleine 3000 vluchtelingen. Het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat de kinderen naar school zouden gaan, maar onderwijs is een mensenrecht voor kinderen van asielzoekers. Daarom is een leegstaand gebouw geschikt gemaakt voor basis- en voortgezet onderwijs.

De kinderen van 5 tot 18 jaar gaan met bussen naar de school. Het COA betaalt het vervoer en zorgt voor maaltijden op school. De scholenkoepels hebben lespakketten gemaakt met extra aandacht voor taalverwerving en beweging. Voor de 186 peuters en kleuters is op Heumensoord een extra paviljoen ingericht, waar educatieve activiteiten plaatshebben.

07-12-2015  Door: ANP / Demet TV