Gemeenten willen minder streng zijn voor mensen in bijstand

Veel gemeenten in Den Haag willen minder streng zijn voor mensen in de bijstand. Zaken zoals de sollicitatieplicht, tegenprestaties en het verplicht volgen van reïntegratiecursussen moeten als het aan de gemeenten ligt komen te vervallen.

In plaats van al deze strenge regels willen gemeenten graag experimenteren met soepelere regels. Zij denken dat mensen eerder aan het werk kunnen als die strenge maatregelen niet meer gelden, schrijft de Volkskrant.

De timing van de experimenten is opmerkelijk, want die verplichtingen zijn juist dit jaar in de Participatiewet vastgelegd. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is dan ook niet blij met de plannen.

“Gratis geld bestaat niet”, zegt Kamerlid Chantal Nijkerken in de Volkskrant. “De Participatiewet is er juist op gericht mensen zo snel mogelijk weer mee te laten doen.” Staatssecretaris Jetta Kleinsma van de PvdA is desondanks met gemeenten in gesprek over een nieuwe aanpak.

07-12-2015 Door: Demet TV