Islamitische Universiteit is “lastercampagnes” zat

De islamitische Universiteit Rotterdam is de “lastercampagnes” tegen hun rector zat. Dat zegt een woordvoerder van de universiteit. “Onze academische identiteit stelt onze onderwijsinstelling in staat de lastercampagnes door te lichten,” aldus de universiteit in een verklaring aan Demet TV.

De verklaring van de universiteit is het gevolg van de demonstratie voor het gebouw van de universiteit afgelopen week. De universiteit zegt dat deze actie “heeft gefaald”. Volgens de universiteit was die demonstratie niet gericht tegen rector Akgunduz die in het nieuws kwam vanwege zijn tweets, maar tegen de Turkse staat.

“Op 5 december j.l. is gebleken dat de terreurbeweging genaamd PKK, voor het IUR-gebouw met ca. 30 personen getracht heeft ‘PKK’ te willen verwarren met de etnische bevolkingsgroep de Koerden. Deze demoniseringsactie heeft gefaald. Het gedachtegoed van de maakbaarheid van de samenleving dat gepaard gaat met de wens tot een politisering van de beleidsagenda getuigt slechts van een amateuristische poging. De IUR veroordeelt deze poging(en) van politisering en daarmee de samenhangende polarisering tussen minderheden in onze samenleving ten stelligst,” laat de universiteit weten.

De universiteit is met name niet te spreken over de berichtgeving van de Nederlandse media en noemt dit “een poging tot beïnvloeding” van de perceptie.

Lees hieronder de verklaring van de universiteit.

10-12-2015  Door: Demet TV

***

VEROORDELING

9 december 2015

IUR veroordeelt demoniseringsacties in media

Het doet zich voor, in de meest algemene zin van het woord, dat bepaalde groeperingen die terreur steunen hun aanwezigheid voort kunnen zetten binnen de Westerse samenlevingen. Zo ook in Nederland, waar bepaalde groeperingen hun acties uitbreiden door middel van gelieerde groepen zoals vandaag op 8 december 2015, die zonder aanleiding juist nu ervoor kiezen de Armeense kwestie als propaganda-instrument inzetten.

Op 5 december j.l. is gebleken dat de terreurbeweging genaamd PKK, voor het IUR-gebouw met ca. 30 personen getracht heeft ‘PKK’ te willen verwarren met de etnische bevolkingsgroep de Koerden. Deze demoniseringsactie heeft gefaald. Het gedachtegoed van de maakbaarheid van de samenleving dat gepaard gaat met de wens tot een politisering van de beleidsagenda getuigt slechts van een amateuristische poging. De IUR veroordeelt deze poging(en) van politisering en daarmee de samenhangende polarisering tussen minderheden in onze samenleving ten stelligst.

Onze academische identiteit stelt onze onderwijsinstelling in staat de lastercampagnes door te lichten en beaamt dat het op laten rakelen van deze genocidekwestie in strijd is met de internationale wet. De IUR veroordeelt deze pogingen tot beïnvloeding van de perceptie en daarmee de actualiteiten te willen bepalen.

Hierin opgemerkt dient te worden de berichtgeving van vanochtend in de Telegraaf en op Nu.nl, dat de FAON (Federatie Armeense Organisaties Nederland) een aangifte zou hebben ingediend tegen de rector van onze onderwijsinstelling door te beweren dat hij zich schuldig zou maken aan o.a. groepsbelediging en ontkenning van de zogenaamde ‘Armeense genocide’. De rector is een gerenommeerde academicus en een autoriteit op dit gebied en staat bekend om zijn deskundigheid inzake de Armeense kwestie, met als talrijke artikelen en boeken die hij hierover gepubliceerd heeft. Daarmee is het volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel dat de academische discussie hierin wordt gepolitiseerd tot een lastercampagne tegen de Rector.

Zoals Allah de Barmhartige de mensheid waarschuwt tegen misleidingen, zijn het juist de wijze mensen die niet vatbaar zijn voor dit soort misleidingen. De Armeense kwestie is een zaak die de voorouders en de gevallenen van iedere Turkse staatsburger ten diepste raakt.

De gevoerde lastercampagnes kunnen niet samen gaan onder het begrip beschaving. Het blootstellen van ons onderwijs aan sociale-maatschappelijke druk kan geen gevolg zijn van een beschaving maar eerder van onderdrukking.

Drs. E. Gokcekuyu
Woordvoerder
Islamitische Universiteit Rotterdam