SVB op vingers getikt omtrent vermogen Turken buitenland

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die sinds een aantal jaren onderzoek doet naar eventueel vermogen van pensioengerechtigde Turken in het buitenland, is op de vingers getikt door de rechter. Omdat een burger weigerde zijn Turkse identiteitsgegevens te overleggen, is de SVB gestopt met het uitkeren van de zogenoemde AIO-aanvulling. Maar de SVB kijkt daarbij niet naar de “belastingvrije voet”, het bedrag dat de SVB maximaal mag korten vanwege primaire levensbehoeften en maandlasten van mensen.  En dat mag niet aldus de rechter. Dat laat advocaat Rasim Kucukunal weten.

Rasim Kucukunal schrijft daarover aan Demet TV het voglende:

“In deze specifieke zaak heeft de SVB het recht op een AIO-aanvulling ingetrokken vanwege het gegeven dat de burger weigerde zijn Turkse identiteitsgegevens te overleggen aan de SVB. De SVB reageerde hierop met het besluit dat het recht op de AIO-aanvulling niet is vast te stellen. Hierover wordt een procedure gevoerd, welke thans nog steeds lopende is. De SVB is voort overgegaan tot terugvorderen van de in haar ogen teveel betaalde AIO-aanvulling. Dit betreffen incassowerkzaamheden, waarop de regels  van de beslagvrije voet grens gelden. Dit is wettelijk bepaald. Met inachtneming van deze regels zouden deze cliënten per maand een minimaal bedrag te besteden hebben om te betalen.  De SVB heeft zonder enige onderbouwing onmiddellijk € 500,00 per maand ingehouden op de AOW uitkering. Er is hierbij geen rekening gehouden met de vaste maandlasten van cliënten, zoals hun huur, energie en verzekeringen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt en is een procedure gestart bij de voorzieningenrechter (kort geding) te Rotterdam. De rechter heeft beslist dat de SVB haar handelen niet juridisch heeft onderbouwd en om die reden dus een onrechtmatig besluit heeft genomen. De beslaglegging van € 500,00 dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven.

De kern van deze uitspraak is dat het handelen van de SVB aan de kaak wordt gesteld. Wat de SVB in feite doet is de burger straffen voor het feit dat hij weigert informatie te overleggen. Terwijl tussen partijen een juridische strijd wordt gevoerd, verlaat de SVB vervolgens de juridische arena  en incasseert zijn plotseling zonder enige juridische onderbouwing een disproportioneel bedrag per maand. Dit handelen is onrechtmatig.” 

De uitspraak van de rechter is hier te downloaden.

15-12-2015 Door: Demet TV